تصمیم‌گیری با چشم‌ها!

حرکات چشم در فرایند تصمیم گیری:

تحقیقات محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا نشان میدهد که در فرایند تصمیم گیری ای که طی آن افراد دو گزینه برای انتخاب پیش رو خود دارند، حرکات چشم پیش از انتخاب گزینه ها اتفاق می‌افتد.

بیشتر افراد در زندگی روزمره و واقعی خود در موقعیت هایی قرار میگیرند که باید تصمیم گیری هایی انجام دهند، تصمیماتی که هم حواس آنها و همچنین سیستم حرکتی آنها را درگیر می کند. برای مثال موقعیتی را در نظر بگیرید که فردی در حال رانندگی در خیابان است و ناگهان حیوانی از خیابان عبور میکند و فرد مجبور است تا با کمک حواس خود مانند چشمانش و پاهای خود ماشین را متوقف کند. در این مورد، تصمیم گیری که مستلزم عملکرد سیستم حرکتی پاها با دریافت حواس از طریق چشم ها در ارتباط است به ما نشان می دهد که چگونه چشم و بدن با یکدیگر کار میکنند تا تصمیمی گرفته شود و این موضوع تحقیق علمی پیش رو است.

در این تحقیق از افراد نوجوان ۱۹ ساله خواسته شد که در یک آزمایش شرکت کنند. در این آزمایش از افراد خواسته شد که تصمیم بگیرند آیا توپی بر روی صفحه نمایشگر برنامه کامپیوتری میتواند به جعبه هایی روی نمایشگر برخورد کند یا بدون برخورد عبور کند.

به شرکت کنندگان آموزش داده شد که اگر فکر کردند که توپ میتواند به جعبه برخورد کند با انگشت اشاره دست غالب خود (دست چپ یا راست خود) به صفحه نمایشگر کامپیوتر ضربه بزنند که این به معنی تصمیم گیری گزینه “برخورد کن” خواهد بود.

و در حالت دوم اگر متوجه شدند که توپ به جعبه برخورد نخواهد کرد هیچ کاری انجام ندهند که این به معنی گزینه “برخورد نکن” خواهد بود.

قابل ذکر است که توپ به طور تصادفی و از زوایای مختلف صفحه نمایشگر وارد میشد و به مدت کوتاهی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلی ثانیه در صفحه حضور داشت و بر روی انگشت اشاره فرد یک حسگر نصب بود که ضربه را ثبت کند بدین ترتیب محققین متوجه میشدند که فرد تصمیم گرفته کدام یک از تصمیم ها را اتخاذ کند “برخورد کن” یا “برخورد نکن”.

محققان حرکات چشمی افراد و سرعت و شتاب حرکات چشمی آنها را توسط یک سیستم دنبال کننده حرکات چشم ثبت میکردند. این سیستم هر دو نوع حرکت چشم را ثبت میکرد: حرکت چشم روان که در آن فرد به روانی سوژه را دنبال میکرد و حرکت چشمی پرش دار و جهشی و سریع مانند هنگامی که افراد در حال مطالعه هستند.

بدین ترتیب محققان متوجه شدند که حرکات چشم قبل تر از حرکات دست برای انتخاب اتفاق میافتد و در این روند حرکات روان چشم با تصمیم گیری درست در برخورد کردن توپ به جعبه یا نه در ارتباط است.

به گفته محقق پروژه، چون حرکات چشم به طور خود به خود و ناخودآگاه اتفاق میافتد، نتایج این پژوهش برای تحقیقات بعدی در مورد چگونگی تصمیم گیری در افراد بسیار مهم خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، اینجا را کلیک کنید.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
0