دستگاه های EEG
دستگاه EEG بالینی، معمولاً شامل ۸، ۱۶ یا ۳۲ کانال است. به صورت معمول ۲۰ الکترود روی سر بیمار قرار می‌گیرد که پتانسیل حیاتی مذکور را به پیش تقویت‌کننده می‌رساند.

دستگاه ثبت EEG

eWave 24ch (Hospital EEG, QEEG, ERP)

 • شرکت سازنده: موسسه دانش بنیان پرتو دانش
 • آدرس سایت: www.sbimed.com
 • تلفن شرکت: 02144455070
 • ایمیل شرکت: [email protected]

eWave ثبت سیگنال مغزی, پتانسیل وابسته به رویداد ۳۲,۶۴,۱۲۸

 • شرکت سازنده: موسسه دانش بنیان پرتو دانش
 • آدرس سایت: www.sbimed.com
 • تلفن شرکت: 02144455070
 • ایمیل شرکت: [email protected]

دستگاه ثبت EEG 3840

 • شرکت سازنده: طراحی نگار اندیشگان
 • آدرس سایت: www.negand.com
 • تلفن شرکت: 02188529470
 • ایمیل شرکت: [email protected]

EEG Portable 3840

 • شرکت سازنده: طراحی نگار اندیشگان
 • آدرس سایت: www.negand.com
 • تلفن شرکت: 02188529470
 • ایمیل شرکت: [email protected]

EEG 5000Q

 • شرکت سازنده: طراحی نگار اندیشگان
 • آدرس سایت: www.negand.com
 • تلفن شرکت: 02188529470
 • ایمیل شرکت: [email protected]

دستگاه الکتروانسفالوگراف (EEG)

سبد خرید
0