دستگاه های TDCS
در تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای، یک جریان بسیار ضعیف تا حدود 2 میلی آمپر با استفاده از الکترودها از سر عبور می کند و عبور این جریان باعث تغییر در فعالیت نورون ها می شود.

دستگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (دو کاناله) با قابلیت برنامه ریزی

دستگاه تحریک الکتریکی مغزی tDCS

  • شرکت سازنده: موسسه دانش بنیان پرتو دانش
  • آدرس سایت: www.sbimed.com
  • تلفن شرکت: 02144455070
  • ایمیل شرکت: [email protected]

دستگاه کلینیکی تحریک الکتریکی مغز

دستگاه تحریک الکتریکی مغز دیجیتال (TDCS)

  • شرکت سازنده: لیو فناوری هوشمند
  • آدرس سایت: www.lliivv.com
  • تلفن شرکت: 02632541913
  • ایمیل شرکت: [email protected]

دستگاه تحریک الکتریکی مغز neurostim1

دستگاه تحریک الکتریکی مغز Neurostim2

دستگاه تحریک الکتریکی مغز Up-stim

سبد خرید
0