ردیابی مولکولی توسط PET scan می تواند تجمعات پروتئینی غیر عادی را نشان می دهد.

مطالعه ای کوچک در پرسنل نظامی که متحمل آسیب به سر و کاهش حافظه و مشکلات خلقی متعاقب شده بودند، انجام گردید.

محققان UCLA در این افراد تغییرات مغزی مشابه با تغییرات مغزی فوتبالیست های بازنشسته مشکوک به انسفالوپاتی آسیبی مزمن ( Chronic traumatic encephalopathy) یافتند. در این بیماری تخریب مغز ثانویه به ضربه های مکرر سر اتفاق می افتد.  مطالعات اخیر بر فوتبالیست هایی تمرکز کرده که از افسردگی و تغییر ناگهانی خلق رنج می بردند.  در مراحل انتهایی، CTE می تواند علایمی مشابه آلزایمر و دیگر فرم های دمانس ایجاد کند‌. در حال حاضر CTE فقط بعد از مرگ و با مشاهده‌ی تجمع تائو پروتئین های کشنده نورون ها، در بافت های مغزی قابل تشخیص است‌. به منظور تشخیص قبل از مرگ CTE، محققان از ردیاب مولکولی به نام FDDNP که به تائو پروتئین ها و یک پروتئین غیرعادی دیگر به نام آمیلوئید، وصل می شوند استفاده کردند‌.

در این مطالعه ۷ پرسنل نظامی(۵کهنه کار و ۲ نفر کادر فعال) که از آسیب های مغزی ملایم و مشکلات خلق و حافظه رنج می بردند، تحت بررسی های neuropsychiatric قرار گرفتند. به این شکل که پس از تزریق FDDNP یک سری اسکن مغزی گرفته شد. نتایج پس از مقایسه با مطالعات قبلی به این شکل به دست آمد؛ الگوهای موقعیتی و تعداد ردیاب های مغزی پرسنل نظامی شبیه فوتبالیست های بازنشسته بود ولی با الگو های مغزی بیماران آلزایمری و افراد سالم متفاوت بود.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
0