زورگو یا راهنما؟ حتی نوزاد هم می تواند تفاوتشان را درک کند!

مطالعه ای جدید نشان می دهد یک نوزاد ۲۱ ماهه می تواند تفاوت قدرت مبتنی بر احترام و قدرت مبتنی بر ترس را تشخیص دهد. در این مطالعه از متدی به عنوان تناقض در انتظارت استفاده شده است؛ نوزادان به اتفاقاتی که مغایر انتظارشان است بیشتر خیره می شوند.

دکتر Baillargeon در این باره می گوید: برای مثال کودکان به سناریوهایی که در آن شخصیت های قوی در مقابل شخصیت های ضعیف شکست می خورند بیشتر خیره می شوند اما با این حال اطلاعات کمی درباره این توانایی نوزادان وجود دارد. وی برای بررسی بیشتر آزمایشی را طراحی کرد: در این آزمایش انیمیشنی با سه شخصیت راهنما، زورگو و فرد دوست داشتنی ولی فاقد قدرت به نوزاد نشان داده می شود و سپس میزان خیره شدن کودک به انیمیشن بررسی می شود. وی می گوید : در این انیمیشن۳ فرد عادی وجود دارند دستور ” برو به تختخواب” را از راهنما و زورگو دریافت می کنند. بعد از صادر کردن این دستور شخصیت های اصلی، سناریو را ترک می کنند و افراد عادی شروع به اطاعت یا عدم اطاعت از دستورات می کنند. نوزادان وقتی عدم اطاعت از راهنما را می بینند دچار تناقض می شوند در حالی که چنین تناقضی در عدم اطاعت از زورگو دیده نمی شود.

او این آزمایش را با حذف کردن تفاوت های فیزیکی بین شخصیت های انیمیشن تکرار کرد و همان نتیجه را گرفت. وی می گوید: وقتی راهنما صحنه را ترک می کند نوزاد از افراد عادی انتظار دارد که دستور را انجام دهند ولی وقتی شخص زورگو صحنه را ترک می کند کودک انتطار مشخصی از افراد ندارد. در واقع فقط تا زمانی که شخص زورگو در محل حضور دارد نوزادان انتظار اطاعت از وی را دارند.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
0