سیستم رهگیری چشمی
این دستگاه قادر است مشخص کند که تمرکز چشم روی کدام نقطه است یا چه میزان چشم شما از نقطه‌ای به نقطهٔ دیگر حرکت می‌کند.

سیستم رهگیری چشمی

سبد خرید
0