علوم اعصاب و مجازات مجرمان

آیا علوم اعصاب روش مجازات مجرمان را تغییر خواهد داد؟

قانون استرالیا ممکن است همان نقطه ی عطف انقلاب مبتنی بر مغز باشدکه نحوه ی رفتار ما با مجرمان را تغییر خواهد داد.

برخی از محققان مثل علوم اعصاب شناس دیوید ایگلمن، این موضوع راکه علوم اعصاب باید به طور چشمگیری عمل تنبیه ما را تغییر دهد، موردبحث قرار داد.

طبق نظر ایگلمن دادگاه ها همگی باید تفکر تنبیه را کنار گذاشته و به جای آن بر مدیریت مجرمان و ثبات رفتاری آنها تمرکز کنند تا بقیه ی افراد ایمن بمانند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، اینجا را کلیک کنید.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
0