موفقیت در کاهش وزن با نواحی خودکنترلی مغز ارتباط دارد.

تاریخ انتشار: نوامبر 20, 2018

تحقیقی جدید پیشنهاد می‌کند که عملکردهای عالی‌تر مغزی نقش مهمی در کاهش وزن دارند. در مطالعه‌ای که بر روی ۲۴ نفر شرکت‌کننده در یک کلینیک کاهش وزن انجام گرفت، آن‌هایی که بیشترین موفقیت را از لحاظ میزان کاهش وزن داشتند، فعالیت بیشتری را در نواحی کورتکس پیش‌پیشانیِ خارجی که مرتبط با خودکنترلی است، نشان دادند.
مطالعه مغزی با fMRI در شرکت‌کنندگان روشن ساخت که پس از نشان دادن غذاهای اشتهاآور به آن‌ها ناحیه جلویی‌میانی در کورتکس پیش‌پیشانی فعالیت بیشتری از خود نشان می‌دهد. در طی مطالعه معلوم شد که سیگنال فرستاده شده از قسمت جلویی‌میانی کورتکس پیش‌پیشانی به مرور و در طی فاز کاهش وزن از خود کاهش نشان داده است. همچنین سیگنال قسمت خارجی کورتکس پیش‌پیشانی که مسئول خودکنترلی بود، در طول مطالعه افزایش یافت.
پس از مطالعه با این که همه شرکت‌کنندگان کاهش وزن داشتند، بیشترین میزان خودکنترلی متعلق به افرادی بود که بیشتر از سایرین از وزن خود کاسته بودند.
این نتایج نشانگر این هستند که درمان‌های کاهش وزن، از جمله درمان رفتاری‌شناختی، که خودکنترلی را می‌افزایند، ممکن است کمک‌کننده باشند. خصوصا هنگامی که استرس به عنوان القاگری برای غذاخوردن نقشی در این میان بازی کند. استرس مکانیسم‌ کنترلی قسمت خارجی کورتکس پیش‌پیشانی را مختل می‌کند. با این حال این امکان وجود دارد که مردم را به نحوی آموزش داد که استراتژی متفاوتی را به منظور کاهش استرس سرلوحه کار خود قرار دهند.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
0