هشت پا با اکستازی اجتماعی می شود!

آشکار شدن وجود رابطه ژنتیکی تکامل رفتارهای اجتماعی در انسان و هشت پایی که به آن اکستازی داده شده بود.

هشت پاها، به عنوان موجودات باهوش شناخته شده اند. آنها می توانند طعمه خود را برای اینکه به آنها نزدیک شود، فریب دهند و شواهدی وجود دارد که آنها توانایی یادگیری و حافظه رویدادی (episodic) دارند. گرچه اکثر هشت پاها حیوانات غیر اجتماعی هستند، اما Dölen محقق پروژه به دلیل برخی از رفتارهای آنها، همچنان معتقد است که ممکن است ارتباط ژنتیکی در رفتارهای اجتماعی ما انسان ها و آنها وجود داشته باشد. محققین ژن هایی را مورد بررسی قرار دادند که مسئول تولید انتقال دهنده های عصبی در این موجودات هستند و همچنین به سیگنال هایی توجه کردند که نورون ها برای ارتباط با یکدیگر برقرار می کردند.

آنها به طور خاص، در مناطق ژنی ای تمرکز داشتند که چگونگی کنترل اتصال انتقال دهنده عصبی را به غشاء سلول های عصبی بر عهده دارند. آنها دریافتند که هشت پا و انسان کدهای ژنتیکی تقریباً یکسانی را برای انتقال دهنده های عصبی ای مانند سروتونین دارند که آنها را به غشاء سلول های عصبی متصل می کند. سروتونین تنظیم کننده احساسات است که با افسردگی مرتبط است. همچنین محل اتصال انتقال دهنده سروتونین در غشاء نورون مکانی است که دارو MDMA به سلول های مغز متصل می شود و خلق و خوی را تغییر می دهد. بنابراین، محققان تصمیم گرفتند ببینند که آیا هشت پا ها به مواد مخدر واکنش نشان می دهند و چگونه.

Dölen آزمایشی با سه اتاق آبی متصل به هم طراحی کرد: یکی خالی، یکی با یک شکل پلاستیکی در درون اتاق و یکی با حضور هشت پای ماده یا نری که در آزمایشگاه متولد شده بودند. چهار عدد هشت پای نر و ماده در معرض داروی مایع MDMA قرار گرفتند که آن را از طریق آبشش خود دریافت کردند سپس، آنها را 30 دقیقه در اتاق آزمایش قرار دادند. همه چهار هشت پا نه تنها تمایل داشتند وقت بیشتری را در محوطه ای که در آن هشت پای نر در اتاق قرار داشت، باشند بلکه به آن اتاق چسبیده بودند که نر در آن قرار داشت. این در حالی است که در شرایط عادی هشت پاهای نر و ماده از اتاقی که یک نر در آن قرار دارد دوری می کنند.

 Dölen می گوید که آزمایشات نشان می دهد شرایط در زمان جفت گیری ممکن است پیش بیاید که افراد برای جفت گیری رفتار اجتماعی نشان دهند و بعد از آن تمایلی به بودن در کنار هشت پاهای دیگر نداشته باشند و رفتار تهاجمی نشان دهند. او هشدار می دهد که نتایج در مراحل اولیه خود هستند و نیاز به تکرار و تأیید بیشتری در آزمایش های بعدی خواهند داشت قبل از اینکه هشت پا به عنوان مدلی برای تحقیقات روی مغز استفاده شود.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
0