کودکان دوست دارند غذایشان با روش خاصی تهیه شود.

طبق مطالعه ای که در دانشگاه کپنهاگن صورت گرفته است کودکان بسته به سن و جنس روش های متفاوتی را برای چیدمان ظاهری غذا دوست دارند. این مطالعه می تواند در برنامه ریزی جهت نحوه توزیع وعده های غذایی در مدارس کمک کند. در این مطالعه از ۱۰۰ کودک ۷ تا ۸ ساله و ۱۲ تا ۱۴ ساله خواسته شد که ظرف غذاها را اولویت بندی کنند . این غذاها به ۳ روش زیر چیده شده بودند:

۱) تمام اجزای غذا جدا از هم

۲) مخلوطی از اجزای جدا شده و اجزای درهم

۳) تمام اجزای غذا درهم

نتایج به دست آمده چنین بود: در دختران ۷ الی ۸ ساله اولویت با ترکیب اول یعنی جدا از هم بود در حالی که در پسران ۷ و ۸ ساله اولویت خاصی دیده نشد. در کودکان ۱۲ الی ۱۴ ساله نیز ترکیب دوم و سوم در اولویت بود.

دلیل تمایل دختران هفت هشت ساله به ترکیب جدا از هم غذا معلوم نیست، اما دکتر Annemarie Olsen می گوید: یک فرصیه این است که کودکان باور دارند که اجزای غذا همدیگر را آلوده می کنند و بهتر است جدا باشند. فرضیه دیگر بر ظاهر خوشایندتر غذا در حالتی که اجزا جدا از همند تأکید دارد.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
0