صفحه اصلی همه رویدادها دومین دوره جامع نوروفیدبک، بیوفیدبک، نقشه مغزی؛ کاربردهای آنها در درمان اختلالات روانپزشکی و نورولوژی

دومین دوره جامع نوروفیدبک، بیوفیدبک، نقشه مغزی؛ کاربردهای آنها در درمان اختلالات روانپزشکی و نورولوژی

گروه علمی سیناپس با همکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند:

دوره جامع نوروفیدبک، بیوفیدبک، نقشه مغزی؛ کاربردهای آنها در درمان اختلالات روانپزشکی و نورولوژی

دبیر علمی دوره: دکتر محمد علی نظری

مدت دوره: 28 ساعت

زمان: مرداد 1401

لینک ثبت نام و اطلاعات بیشتر 

برنامه زمان بندی و سرفصل های دوره:

بخش اول: نوروآناتومی و نوروفیزیولوژی پایه

دکتر مازیار امامی خواه، نورولوژیست  ، دکتر آیدین تقی لو، رادیولوژیست

جلسه اول: یکشنبه 2 مرداد ، ساعت 17 الی 20:30

 • بیوالکتریک و همبسته های فانکشنال EEG )سلول های هرمی، رزونانس و سنکرونی و ( …
 • آشنایی با ERP و SCPs
 • نوروپلاستیسیتی
 • نوروآناتومی پایه مسیرهای حسی قشر مغز
 • تولیدکننده های قشری، زیرقشری و تالامیک EEG
 • آناتومی قشری و زیر قشری پایه
 • کارکردهای اصلی لوب های مغزی و ساختارهای زیرقشری اصلی و نواحی برودمن
 • توضیح شبکه های مغزی مختلف

 

بخش دوم: آشنایی با سیگنال مغزی و QEEG

دکتر محمدعلی نظری، دکتری علوم اعصاب از فرانسه، استاد گروه اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران

جلسه دوم: سه شنبه 4 مرداد ، ساعت 17 الی 20:30

 • منطق زیربنایی مطالعه سیگنال مغزی
 • آشنایی با سیستم بین المللی 20-10
 • مقایسه QEEG با ابزارهای تصویربرداری عصبی دیگر
 • ثبت سیگنال: تعریف مونتاژ ها و توضیح مشخصه های هریک از آنها،
 • مورفولوژی امواج مغزی و ویژگیهای آن
 • مفاهیم و اصلاحات پایه (ترمینولوژی ابزار و تجهیزات از قبیل: امپدانس، اصول نایکوئیست، پهنای باند بالا و پایین، امواج سینوسی، فیلتر ناچ )
 • شناسایی سیگنال های با منشاء غیر از مغز (آرتیفکت) مثل الکترومایوگرافی، سیگنال های قلبی، تعریق، 60 هرتز، حرکت چشم، پلک زدن
 • توضیح باندهای فرکانسی (دلتا، تتا، آلفا، بتا و گاما) و ویژگی هریک از آنها
 • انواع پروتکل های ثبت امواج مغزی
 • شناسایی الگوهای EEG نرمال ( ریتم غالب خلفی، تفاوت بین حالت چشم باز و چشم بسته در زمان استراحت)
 • عوامل موثر بر ثبت EEG مثل برانگیختگی،-خواب آلودگی، استراحت فیزیکی، چشم باز- چشم بسته و اضطراب

بخش سوم: آشنایی با نوروفیدبک و بیوفیدبک

دکتر محمدعلی نظری، دکتری علوم اعصاب از فرانسه، استاد گروه اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران

جلسه سوم: پنج شنبه 6 مرداد ، ساعت 17 الی 20:30

 • تعریف نوروفیدبک و بیوفیدبک
 • تاریخچه نوروفیدبک و بیوفیدبک
 • مرور کلی بر اصول یادگیری (نظریه یادگیری و کاربرد اصول یادگیری در نوروفیدبک و بیوفیدبک)
 • مفروضه های زیربنایی نوروفیدبک (مفاهیم پسخوراند و کنترل در سیستم های بیولوژیک، سایکوفیزیولوژِی استرس و توجه)
 • شواهد پژوهشی (توضیح گایدلاین اثربخشی نوروفیدبک و بیوفیدبک): توضیح معیارهای آماری و روش شناختی برای تعیین سطح سودمندی و کارآیی نوروفیدبک (همانطوری که در گایدلاین ارزیابی سودمندی مداخلات سایکوفیزیولوژیک و پرکتیس مبتنی بر شواهد در نوروفیدبک و بیوفیدبک ذکر شده است)

بررسی مطالعات کلیدی که سطوح سودمندی کنونی کاربردهای اصلی نوروفیدبک و بیوفیدبک بر اساس آنها تعیین شده است (مثل ADHD،سوء مصرف مواد، ارتقاء عملکرد)

بخش چهارم: آشنایی با پردازش کمّی سیگنال مغزی QEEG

دکتر محمدعلی نظری، دکتری علوم اعصاب از فرانسه، استاد گروه اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران

جلسه چهارم: یکشنبه 9 مرداد ، ساعت 17 الی 20:30

 • انواع پردازش سیگنال EEG
 • اصطلاحات پایه QEEG مثل آمپلیتود، توان
 • آشنایی با تبدیل فوریه، معرفی شاخص مختلف QEEG مثل توان مطلق، توان نسبی، نسبت توان ها، کانکتیویتی مخصوصاً کوهرنس ، آشنایی با انواع الگوریتم های مکان یابی منبع (بصورت اختصاصی LORETA)
 • مفهوم پایگاه داده الکتروآنسفالوگرافی کمی (QEEG Normative Database)
 • اثرات داروها بر شاخص های EEG
 • آشنایی با بایومارکرهای مبتنی بر QEEG در روانپزشکی

بخش پنجم: سنجش و ارزیابی مراجع در نوروفیدبک مبتنی بر QEEG و سایر شاخص ها

دکتر محمدعلی نظری، دکتری علوم اعصاب از فرانسه، استاد گروه اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران

جلسه پنجم: سه شنبه 11 مرداد، ساعت 17 الی 20:30

 • مفاهیم پایه نوروفبدبک
 • آشنایی با راه اندازی ابزار، آماده کردن مراجع، ست آپ تجهیزات نوروفیدبک، نجوه چسباندن درست الکترود بر اساس سیستم 20-10، حذف آرتیفکت از EEG
 • توضیح مفهوم آستانه در نوروفیدبک و معرفی انواع روش های محاسبه اتوماتیک و الگوریتم های مرتبط با آن ، آشنایی با روش های حذف آرتیفکت
 • نحوه ارزیابی در زمان پذیرش اولیه: بررسی علائم فعلی مراجع، اهداف، شرایط پزشکی و روانشناختی، داروها، سابقه خانوادگی و روانی اجتماعی، اطلاعات بیوگرافیک مرتبط و …
 • ارزیابی الگوهای مغزی با QEEG (خواندن سرهای توپوگرافیک نقشه مغزی و نحوه استفاده از آن)
 • شناسایی الگوهای بهنجار و نابهنجار در نقشه مغزی
 • ارزیابی حین درمان: روش های ارزیابی دوره ای بیمار/ مراجع، ارزیابی روند درمان برای بهبودی نتایج درمانی، ارزیابی درمان با سنجش EEG خط پایه، یک QEEG مختصر با چند الکترود، انجام یک QEEG کامل با 19 الکترود

بخش ششم: پروتکل های درمانی نوروفیدبک (رویکردهای جدید درمان نوروفیدبک با استفاده از QEEG )

دکتر محمدعلی نظری، دکتری علوم اعصاب از فرانسه، استاد گروه اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران 

جلسه ششم: پنج شنبه 13 مرداد، ساعت 17 الی 20:30

 • روند توسعه پروتکل جلسات نوروفیدبک و برنامه ریزی درمان با استفاده از یک یا چند مدل درمانی
 • سنجش و ارزیابی برای انتخاب پروتکل نوروفیدبک و برنامه ریزی درمان
 • روند توسعه پروتکل های نوروفیدبک: پروتکل های اولیه ­( پروتکل پنیستون و پروتکل های اصلاح شده پنیستون برای الکلیسم/ PTSD، پروتکل تتا/ بتا برای ADHD، پروتکل SMR برای صرع و …)
 • پروتکل های مبتنی بر نتایج EEG و ارزیابی های روانسنجی
 • انتخاب مدل درمان: پروتکل استاندارد، آموزش آمپلیتیود مبتنی بر QEEG، z-score training، LORETA z-score training، SCP و …
 • معرفی رویکردهای جدید مثل لورتا نوروفیدبک و Z score نوروفیدبک، fMRI نوروفیدبک
 • ترکیب نوروفیدبک یا مدلیتی های دیگر(HRV، تنفس، HEG، سیستم های نوروماژولیشن و …)

بخش هفتم: اجرای درمان نوروفیدبک

دکتر محمدعلی نظری، دکتری علوم اعصاب از فرانسه، استاد گروه اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران (جلسه هفتم: سه شنبه 18 مرداد ، ساعت 17 الی 20:30)

 • آماده کردن مراجع برای شروع جلسه نوروفیدبک (مثل توضیح در مورد نوروفیدبک،روش های پیش از آموزش مثل آموزش تنفس، آموزش ریلکسیشن، Biofeedback HRV
 • رابطه درمانی، کوچینگ و راهبردهای تقویت
 • روش های اجرای یک جلسه نوروفیدبک: مانیتورینگ واکنش مراجع به درمان (استفاده از پرسشنامه پیش از جلسات درمان)، مانیتورینگ پیشرفت درمان مراجع (شناسایی خواب آلودگی، اصلاح پروتکل و حرکت به سمت نواحی جدید، مسائل مرتبط با دارو، شناسایی کنتراندیکاسیون های درمان و عوارض جانبی، خواندن گزارش های جلسات و ..)
 • مقدمه ای بر آموزش آلفا/ تتا: کاربردها (شرایط برانگیختگی زیاد، اضطراب، الکلیسم، PTSD)، معیارها برای استفاده از پروتکل اصلی پنیستون، مسائل مرتبط با cross- over آلفا/تتا، مهارت های روان درمانی و آموزش اضافی ماورای سطح مقدماتی دوره مورد نیاز برای یادگیری آلفا/ تتا
 • مسائل اخلاقی و حرفه ای

بخش هشتم:   EMG و HRV بیوفیدبک

دکتر رضا کاظمی، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی علوم شناختی (جلسه هشتم: پنجشنبه 20 مرداد، ، ساعت 17 الی 20:30)

 • تاریخچه بیوفیدبک و آشنایی با انواع آن
 • چگونه ECG تولید می شود؟
 • تعامل قلب و مغز (نوروکاردیولوژی)
 • تغییرپذیری ضربان قلب (HRV چیست؟، منابع HRV، عوامل موثر بر HRV)
 • شاخص های HRV (شاخص های حوزه زمان، شاخص های فرکانس)
 • روند اجرای HRV بیوفیدبک  )توضیح HRV بیوفیدبک به مراجع، چگونگی سنجش تنفس، نحوه سنجش فرکانس رزونانس، ساختار یک جلسه HRV بیوفیدبک، عوارض جانبی و کنتراندیکاسیون HRV بیوفیدبک)
 • کاربردهای HRV بیوفیدبک (کاربردهای بالینی و ارتقاء عملکرد)
 • اصطلاحات EMG بیوفیدبک
 • EMG بیوفیدبک برای ارزیابی و آموزش عضلات کف لگن
 • EMG بیوفیدبک در آموزش عضلات برای ارتقاء عملکرد و اختلالت اسکلتی عضلانی

لینک ثبت نام و اطلاعات بیشتر 

 

تاریخ

۱۴۰۱ / خرداد / ۱۷ - ۶
Expired!

زمان

08:00 - 18:00
دسته بندی‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
0