رویدادهای اختصاصی
و مجازی سیناپس

بدون محدودیت با هر ابزار به بیش از ۲۰۰۰ آموزش و کتاب تخصصی شناختی دسترسی پیدا کنید؛ اولین و تخصصی ترین وبسایت علوم شناختی در کشو با دوره های ساخت یافته و جلسات پاکسازی شده برای یادگیری خالص و باکیفیت، به ما اعتماد کن .

بازی‌های هوشیاری

لورم ایپسوم برای تکنولوژی مورد نیاز با کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارها میباشد

اکنون در سیناپس

لورم ایپسوم متن و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است

بیشتر بخوانید

بازی‌های هوشیاری

لورم ایپسوم برای تکنولوژی مورد نیاز با کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارها میباشد

اکنون در سیناپس

لورم ایپسوم متن و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است

بیشتر بخوانید

بازی‌های هوشیاری

لورم ایپسوم برای تکنولوژی مورد نیاز با کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارها میباشد

اکنون در سیناپس

لورم ایپسوم متن و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ است

بیشتر بخوانید

آموزشهای شناختی از خردسالی تا نوجوانی
در بهترین پکیج‌های مخصوص کودک و نوجوان

بدون محدودیت با هر ابزار به بیش از ۲۰۰۰ آموزش و کتاب تخصصی شناختی دسترسی پیدا کنید؛ اولین و تخصصی ترین وبسایت علوم شناختی در کشو با دوره های ساخت یافته و جلسات پاکسازی شده برای یادگیری خالص و باکیفیت، به ما اعتماد کن .

شهریور ۱۴۰۰

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
جمعه
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
رویدادهای شهریور

۹ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۱۰ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۱۱ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۱۲ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۱۳ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۱۴ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۱۵ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۱۶ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۱۷ام

رویدادهای شهریور

۱۸ام

رویدادهای شهریور

۱۹ام

رویدادهای شهریور

۲۰ام

رویدادهای شهریور

۲۱ام

رویدادهای شهریور

۲۲ام

رویدادهای شهریور

۲۳ام

رویدادهای شهریور

۲۴ام

رویدادهای شهریور

۲۵ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۲۶ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۲۷ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۲۸ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۲۹ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۳۰ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۳۱ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۱ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۲ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۳ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۴ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۵ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۶ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۷ام

بدون رویداد
رویدادی یافت نشد
بارگذاری بیشتر

ارسال رویداد‌های شما به میزبانی سیناپس

بدون محدودیت با هر ابزار به بیش از ۲۰۰۰ آموزش و کتاب تخصصی شناختی دسترسی پیدا کنید؛ اولین و تخصصی ترین وبسایت علوم شناختی در کشو با دوره های ساخت یافته و جلسات پاکسازی شده برای یادگیری خالص و باکیفیت، به ما اعتماد کن .

سبد خرید
0