رویا و آمیگدال!

خواب REM برای آرامشِ ناحیه هشداردهنده مغز (آمیگدال) لازم است. قسمت آمیگدالِ مغز هنگامی که ما دچار احساسات ناخوشایند و ترسناک هستیم فعال میگردد. آرامش این ناحیه که مانند زنگ هشدار مغز کار می‌کند برای عملکرد صحیح مغز ضروری می‌باشد. برای این منظور مغز در هنگام خواب، خصوصا در مرحله REM (خواب همراه با حرکات سریع چشم)، نیاز به آرامش دارد. این مرحله از خواب مربوط به رویاهایی‌ است که ما در خواب می‌بینیم. در آزمایشی محققین افراد را در دستگاه اسکن مغزی (MRI) قرار دادند و بوی نامطبوع و ناخوشایندی را در......

بیشتر بخوانید


چند نوع احساس وجود دارد؟

چکیده در طول زندگی، احساسات ما انتخاب‌های ما را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. ما نمایش‌های تلویزیونی را تماشا می‌کنیم که باعث خنده یا گریه ما می‌شوند، از افرادی که ما را می ترسانند...سبد خرید
0