هشت پا با اكستازی اجتماعی می شود!

آشکار شدن وجود رابطه ژنتیکی تکامل رفتارهای اجتماعی در انسان و هشت پایی که به آن اکستازی داده شده بود. هشت پاها، به عنوان موجودات باهوش شناخته شده اند. آنها می توانند طعمه خود را برای اینکه به آنها نزدیک شود، فریب دهند و شواهدی وجود دارد که آنها توانایی یادگیری و حافظه رویدادی (episodic) دارند. گرچه اکثر هشت پاها حیوانات غیر اجتماعی هستند، اما Dölen محقق پروژه به دلیل برخی از رفتارهای آنها، همچنان معتقد است که ممکن است ارتباط ژنتیکی در رفتارهای اجتماعی ما انسان ها و آنها وجود داشته باشد.......

بیشتر بخوانید


افسردگی و یک تئوری جدید!

تئوری جدیدی مطرح شده که احتمالاً علت افسردگی را توضیح داده و راه های درمانی آن را بهبود می بخشد. حیطه جدیدی از مطالعات در مورد افسردگی اختلال عملکرد در میتوکندری (منبع...


سروتونین مسافر ویژه عصب واگ!

سروتونین مسافر ویژه عصب واگ؛  مسیر: روده-مغز! دیدگاه علمی کنونی پشتیبان این تئوری است که داروی پروزاک(فلوکستین) از طریق مهار انتخابی بازجذب سروتونین در فضای بین سیناپسی عملکرد درمانی خود را در...


آیا ربات ها هم مثل ما افسرده می شوند؟!

اگر مایلید، آینده‌ای را تصور کنید که در آن لشکر ربات ها در جبهه‌ی جنگ می‌جنگند. هواپیماهای بدون سرنشین که سیستم‌های هوش مصنوعی بر آنها نصب شده است، روزانه اهداف دشمن را...سبد خرید
0