کدام یک در تنظیم اشتها و سوخت‌و‌ساز بدن گوی سبقت را از دیگری می‌رباید؟! مغز یا روده؟

تاریخ انتشار: نوامبر 21, 2018 کنترل هورمونی اشتها و سوخت‌وساز بدن فرایندی پیچیده بوده و مستلزم ادغام هورمون‌های مغزی و روده‌ای، برای مثال انسولین، گِرِلین و لپتین، به طور همزمان است‌. آزادسازی و تنظیم این هورمون‌ها را می‌توان به مثابه یک ارکستر دانست که در آن سطح هر هورمون به صورت ریتمیک‌ و در پاسخ به سایرین در حال نوسان است. با این حال این معما که روده یا مغز؟، کدام یک رهبر ارکستر هستند؟! هنوز رمزنگاری نشده است. دستیابی به فهم همزمان عملکرد روده و مغز در کنترل این عملکردها می‌تواند به......

بیشتر بخوانید


چاقی احساسی!

این مطالعه به نقش پریشانی روانی و غذا خوردن احساسی بر چاقی اشاره دارد. NEUROSCIENCE NEWS کلمات کلیدی: وضعیت نامساعد اجتماعی-اقتصادی (SES)، پریشانی روانشناختی، خوردن عاطفی، چاقی (BMI) خلاصه: وضعیت اقتصادی_اجتماعیِ نامساعد...سبد خرید
0