حافظه چگونه تشکیل می شود و چه تفاوتی با یادگیری دارد؟

🔺 حافظه مجموعه ای از پردازش های به هم پیوسته شامل ثبت اطلاعات، کد گذاری در اتصال نورون ها برای ذخیره سازی و به خاطر آوردن آن در زمان های بعدی است.

🔺محققان بر این باورند که هیپوکامپ، آمیگدال و ساختارهای مجاور، مرکز سیستم اکتساب حافظه مغز را تشکیل می دهند که توسط مدار نورونی به قشر مغز (همان چین ها و برجستگی های نامنظم مغز که حافظه بلند مدت در آن ذخیره می شود) متصل هستند.

🔶مغز، سیستم های متفاوتی را برای حافظه آشکار ( declarative memory ) و نهان (nondeclarative memory) دارد که با یکدیگر همپوشانی دارند.

🔺 حافظه آشکار (صریح): شامل به خاطر آوردن آگاهانه و بیان کلامی اطلاعاتی مانند حقایق، افراد، مکان ها و مواردی که با آن مواجه می شویم، می باشد و عمدتاً لوب های گیجگاهی، به ویژه هیپوکامپ و قشر پیشانی را درگیر می کند که منشأ بسیاری از عملکردهای ذهنی است، اما مناطق حسی نیز در این حافظه مشارکت می کنند.

🔺حافظه نهان(ضمنی): ظرفیت یادگیری مهارت ها و فرآیندها، شامل مهارت های حرکتی است و ساختارهایی از مغز را در خارج از لوب های گیجگاهی شامل آمیگدال و مناطق مرتبط با حرکت مانند قشر حرکتی و مخچه را درگیر می کند.

🔷یادگیری، چگونگی به دست آوردن اطلاعات درباره جهان پیرامون است، در حالیکه حافظه، چگونگی ذخیره کردن اطلاعات به مرور زمان است. حافظه بدون یادگیری ممکن نیست و می توانید مسائل را یاد بگیرید و بلافاصله آن را فراموش کنید. به عبارتی دیگر، همه یادگیری ها به حافظه تبدیل نمی شوند.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
0