سلسله مراتب بالاتر، قدرت تصمیم گیری بهتر!

مردان با سلسله مراتب اجتماعی بالاتر و غالب قدرت تصمیم گیری سریع تری دارند. سلسله مراتب اجتماعی در همه جوامع بشری و حیوانات وجود دارد که توسط دانشمندان رفتارشناس به عنوان سلطه پذیری عنوان می شود. افراد غالب، بالاترین سطح در نهاد سلسله مراتبی جامعه خاص خود را دارند و دسترسی بیشتری به منابع را به دست می آورند. اما غالبیت افراد خود بستگی به بخشی از توانایی تصمیم گیری سریعتر نسبت به دیگر افراد دارد. این اجازه می دهد که فرد برای اولین بار در موقعیت های اجتماعی وارد عمل شود و این ممکن است مزیت تکاملی را برای آنها به ارمغان بیاورد. با این حال، دانشمندان رفتارشناس نمی دانند که آیا افراد غالب در گروه این تصمیم گیری سریع را در خارج از محیط اجتماعی نیز نشان می دهند؟

در حال حاضر، آزمایشگاه کارمن سندی و مایکل هرزوگ در EPFL یک مطالعه رفتاری بزرگ در مورد مردان برای بررسی این سوال انجام داده اند که این مطالعه نشان می دهد بین سلطه بالاتر اجتماعی و تصمیم گیری سریع تر در خارج از محدوده رقابت اجتماعی ارتباط روشنی وجود دارد. این مطالعه شامل 240 دانشجوی پسر در EPFL و دانشگاه لوزان (UNIL) بود. مردان با استفاده از نتایج پرسشنامه «استاندارد غالبیت افراد» که در بسیاری از مطالعات قبلی تأیید شده بود، به گروه های بالا دست با قدرت سلطه بالا و پایین دست طبقه بندی شدند. سرعت تصمیم گیری با پنج آزمون برای آزمایش حافظه شرکت کنندگان، قدرت تشخیص در آنها، توانایی تشخیص احساسات، یادگیری مسیر و قدرت پاسخگویی آنها اندازه گیری شد.

این مطالعه نشان می دهد که مردان غالب با قدرت سلطه زیاد بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی، در موقعیت هایی که نیاز به قدرت انتخاب است، سریع تر پاسخ می دهند. این سرعت در تصمیم گیری می تواند به عنوان یک شاخص زیست شناختی برای نظم اجتماعی عمل کند.

کارمن سندی می گوید: “در آینده، مهم است که بدانیم آیا حتی سیگنال های مغزی موثرتری در افراد به ویژه افراد غالب نظیر مدیران اجرایی دیده می شود؟” همچنین درک اینکه آیا این تفاوت ها در پاسخ سریع و سیگنال های مغزی در زنانی که درجات غالبیت متفاوت دارند و حتی آیا در کودکان نیز دیده می شود؟ یافته های ما می تواند یک رویکرد جدید تحقیقاتی با استفاده از مطالعه به وسیله electroencephalography (EEG) و به شکلی که در این تحقیق استفاده شده است را به عنوان ابزاری برای مطالعات بر روی سلسه مراتب اجتماعی و غالبیت اجتماعی باز کند. “

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
0