مغز چرب و خلق افسرده!

دانشمندان درصدند با استفاده از اسکن PET ارتباط میان فاکتورهای خاص مغزی را با افسردگی یا استعداد ابتلا به آن مورد بررسی قرار دهند. دو فاکتوری که در این مطالعه ارزیابی شده انتقال دهنده‌های پروتئینی سروتونین (پروتئین‌های اختصاصی انتقال دهنده سروتونین(SERTها)در فضای بین‌سیناپسی)و انواع متنوعی از مولکول های چربی موسوم به PUFA هستند.

این مطالعه ارتباطی میان یکی از PUFAها به اسم آراشیدونیک اسید، سطوح انتقال سروتونین در نواحی مغزی و نیز شدت علائم افسردگی پیدا کرد.

مطالعه بر روی ۲۱ فرد بالغ انجام گرفت که داروهای موثر بر سیستم چربی و سروتونین مصرف نمی‌کردند. یک هفته قبل از انجام اسکن‌ها هر کدام از سطوح PUDA ی همه شرکت پ‌کنندگان در مطالعه مورد اندازه گیری قرار گرفت.

در مغزهای سالم SERTها باید به میزان وسیعی در نواحی خاصی از مغز حضور داشته باشند تا به بازجذب موثر سروتونین به داخل سلول‌ها کمک کنند. با این حال آنچه مطالعه حاضر نشان داد مقادیر کمتر از حالت عادی SERT ها در افراد افسرده مشاهده شد. در این مطالعه نشان داده شد که سطوح بالاتر SERTها با سطوح پایین‌تر آراشیدونیک اسید همزمانی دارند. لذا شاید سطوح آراشیدونیک اسید از طریق تغییر تعداد SERTها بر شدت افسردگی نیز اثر بگذارد.

مطالعات آینده می‌توانند با تاکید بر مداخلات تغذیه‌ای(آراشیدونیک اسید خوراکی) در درمان افسردگی دستاوردهای جالب توجهی به بار آورند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، اینجا را کلیک کنید.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
0